• (đổi hướng từ Bananas)
  /bə'nɑ:nə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thực vật học) cây chuối
  Quả chuối
  quả chuối(bananas)
  hand of banana
  Một nải chuối
  a bunch of banana
  một buồng chuối

  Cấu trúc từ

  banana republic
  quốc gia nhỏ bé có nền kinh tế phụ thuộc vào việc xuất khẩu trái cây
  banana skin
  nguyên nhân gây khó khăn lúng túng
  to go bananas
  trở nên điên rồ, giận dữ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  quả chuối
  banana jack
  jắc hình quả chuối
  banana jack
  ổ cắm hình quả chuối
  banana orbit
  quỹ đạo hình quả chuối
  banana pin
  chốt cắm hình (quả) chuối
  banana pin
  phích cắm hình (quả) chuối
  banana plug
  phích cắm hình quả chuối
  banana plug
  phích kiểu quả chuối
  banana trajectory
  quỹ đạo hình quả chuối
  banana-shaped trajectory
  quỹ đạo hình quả chuối

  Kinh tế

  cây chuối
  quả chuối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X