• /´bærou/

  Thông dụng

  Danh từ

  Gò đất
  Nấm mồ
  Lợn thiến (tiếng địa phương)
  Xe cút kít, xe ba gác
  barrow boy
  người đẩy xe ba gác bán hàng ngoài phố

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  ngôi mộ cổ
  gò mộ

  Kỹ thuật chung

  cồn
  con chạy
  đồi
  đống đá thải
  bãi thải

  Kinh tế

  chỉ số tín nhiệm Barron's

  Địa chất

  bãi thải, xe cút kít, xe ba gác

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X