• /maund/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ụ (đất, đá), mô (đất, đá)
  Gò; đống; đồi; núi nhỏ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  mô (đất)

  Xây dựng

  mô đất
  ụ đất

  Kỹ thuật chung

  đồi

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X