• Xây dựng

    Trét vữa pha Thổ Nhĩ Kỳ

    Giải thích EN: In masonry, an imitation tuck pointing in which a slight projection, which casts a shadow, is given to the stopping to each joint. Also, bastard-tuck pointing. Giải thích VN: Trong công trình nề, kiểu trát vữa mạch Thổ Nhĩ Kỳ với mặt ngoài song song với tường nhưng hơi nhô ra và tạo thành một cái bóng. Tham khảo: bastard-tuck pointing.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X