• BrE /bɪ'hɑ:f/
  NAmE /bɪ'hæf/

  Thông dụng

  Thành ngữ
  on behalf of, in behalf of
  (Mỹ) thay mặt, nhân danh
  on behalf of my friends
  thay mặt cho các bạn tôi, nhân danh các bạn tôi
  on my behalf
  nhân danh cá nhân tôi


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X