• /seik/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mục đích, lợi ích
  for somebody's/something's sake
  vì ai/cái gì; vì lợi ích của ai/cái gì
  for the sake of somebody/something
  vì ai/cái gì; vì lợi ích của ai/cái gì
  for the sake of somebody; for somebody's sake
  vì ai, vì lợi ích của ai
  for God's sake
  vì Chúa
  for peace sake
  vì hoà bình
  for old sake's sake
  để tưởng nhớ thời xưa
  for someone's name's sake
  vì tên tuổi của ai, vì thanh danh của ai
  art for art's sake
  nghệ thuật vì nghệ thuật
  Rượu sakê (của người Nhật) (như) saki

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X