• /´fə:ðərəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đẩy mạnh, sự xúc tiến; sự giúp

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X