• /´eni¸bɔdi/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thông tục) một người nào đó
  two or three anybodies
  hai hoặc ba người nào đó

  Đại từ

  Người nào, ai
  Is there anybody there?
  có ai ở đó không?
  Bất kỳ ai, bất cứ ai
  anybody else
  bất kỳ người nào khác
  he is not doing anybody any harm
  hắn không làm hại gì cho ai cả
  anybody would think him mad
  bất kỳ ai cũng tưởng nó điên


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X