• Cơ khí & công trình

    khớp giãn ống

    Giải thích EN: A joint formed in a run of piping that allows for expansion or contraction of the piping. Giải thích VN: Là khớp nối được hình thành trong quá trình hoạt động của hệ thống đường ống cho phép ống nở ra hoặc co lại.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X