• /bɪkwest/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự để lại (bằng chúc thư)
  Vật để lại (bằng chúc thư)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  vật để lại

  Kinh tế

  di sản

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X