• /´legəsi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tài sản kế thừa, gia tài, di sản
  to come into a legacy
  được thừa hưởng một gia tài
  to leave a legacy for
  để lại một di sản cho (ai)
  a legacy of hatred
  mối thù truyền kiếp

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  vật để lại

  Kinh tế

  di sản
  tài sản thừa kế
  pecuniary legacy
  tài sản thừa kế bằng tiền

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X