• /ˈhɛrɪtɪdʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tài sản thừa kế, di sản
  cultural heritage
  di sản văn hoá
  (kinh thánh) nhà thờ, giáo hội

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  di sản
  quyền thừa kế di sản
  tài sản thế tập
  tài sản thừa kế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X