• /bɪkwiːð/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Để lại (bằng chúc thư)
  Truyền lại (cho đời sau)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  take

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X