• (đổi hướng từ Blackballing)
  /´blæk¸bɔ:l/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đánh hỏng (người đi thi, người ứng cử)

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X