• /snʌb/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hếch; ngắn và hơi vểnh lên ở chót (mũi)

  Danh từ

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) mũi hếch
  Sự chỉnh; sự làm nhục, sự làm mất mặt
  to suffer a snub
  bị chỉnh; bị mất mặt
  Sự hắt hủi; sự lạnh nhạt; sự khinh rẻ

  Ngoại động từ

  Chỉnh; làm nhục, làm mất mặt, làm cụt vòi
  Hắt hủi, lạnh nhạt, khinh rẻ
  (hàng hải) cột (tàu) lại

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  đưa xuống bằng thừng
  hãm rơi

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  mắt gỗ
  sự cản
  sự ngăn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X