• /dɪˈbɑːr/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Ngăn cản, ngăn cấm
  to debar someone from doing something
  ngăn cản ai không cho làm gì
  Tước
  to debar somebody from voting
  tước quyền bầu cử của ai
  to be debarred from one's rights
  bị tước hết quyền

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X