• /iks´klu:d/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Không cho (ai...) vào (một nơi nào...); không cho (ai...) hưởng (quyền...)
  Ngăn chận
  Loại trừ
  Đuổi tống ra, tống ra
  to exclude somebody from a house
  đuổi ai ra khỏi nhà

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  loại trừ

  Kỹ thuật chung

  loại trừ
  exclude authority
  quyền loại trừ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X