• Thông dụng

  Danh từ

  (giải phẫu) điểm mù
  (rađiô) vùng cấm
  Môn học mà người ta kém nhất hoặc nản nhất

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  điểm mù
  điểm mù/ vùng tắc

  Giải thích EN: An area on a filter where no filtration can occur, as in the blockage of a portion of the screen of a sieve with particles. Also, DEAD AREA. Giải thích VN: Vùng bị tắc, không lọc được trong thiết bị lọc giống như vùng bị bịt kín trên 1 phần bề mặt sàng bởi các hạt nhỏ.

  vùng lặng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X