• /´bɔbin/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ống chỉ, suốt chỉ
  Then nâng chốt cửa
  (điện học) cuộn dây, ống dây, bôbin

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  lõi (để cuộn)

  Dệt may

  búp sợi
  quả sợi

  Kỹ thuật chung

  cuộn cảm
  dưỡng cuộn dây
  lõi uốn
  lõi cuộn dây
  ống dây
  ống sợi

  Địa chất

  cuộn dây, bô bin

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X