• /ri:l/

  Thông dụng

  Danh từ

  Guồng (quay tơ, đánh chỉ)
  Ống, cuộn (để cuốn chỉ, dây câu, phim...) (như) spool
  a reel of cotton thread
  một ống (cuộn) chỉ sợi
  a picture in eight reels
  một cuộn phim gồm có tám cuộn
  (kỹ thuật) tang (để cuộn dây)
  off the reel
  không ngừng, liên tiếp, liên tục, không gián đoạn; trơn tru

  Ngoại động từ

  Quấn (chỉ, dây, phím) vào ống, quấn vào cuộn (như) reel in, reel up

  Nội động từ

  Quay (như) guồng quay tơ
  Kêu sè sè (như) guồng quay tơ (dế, cào cào...)
  to reel off
  tháo (chỉ) ra khỏi ống, tháo ra khỏi cuộn
  (nghĩa bóng) thuật lại lưu loát trơn tru, đọc lại lưu loát trơn tru

  Danh từ

  Điệu vũ quay (ở Ê-cốt)
  Nhạc cho điệu vũ quay (ở Ê-cốt)

  Nội động từ

  Nhảy điệu vũ quay

  Danh từ

  Sự quay cuồng
  Sự lảo đảo, sự loạng choạng

  Nội động từ

  Quay cuồng
  everything reels before his eyes
  mọi vật quay cuồng trước mắt nó
  Chóng mặt, lảo đảo, choáng váng
  my head reels
  đầu tôi choáng váng; tôi chóng mặt lảo đảo
  Đi lảo đảo, loạng choạng
  to reel to like a drunken man
  đi lảo đảo như người say rượu

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Tang, cái tời, thướccuộn 

  Hóa học & vật liệu

  trục quấn tang

  Xây dựng

  bô bin
  bôbin
  lõi, trục cuốn dây

  Điện

  lõi quấn (dây)
  rulô
  trục quấn

  Kỹ thuật chung

  cuộn băng
  distribution tape reel
  cuộn băng phân phối
  DTR (distributiontape reel)
  cuộn băng từ phân phối
  end of reel
  cuối cuộn băng
  end of reel (EOR)
  cuối cuộn băng
  end of reel (EOR)
  sự kết thúc cuộn băng
  EOR (endof reel)
  cuối cuộn băng
  friction reel
  lô cuộn bằng ma sát
  open reel
  cuộn băng hở
  take-up reel
  lõi cuốn băng
  cuộn cảm
  cuộn dây
  cable reel
  cuộn dây cáp
  flanged reel
  cuộn dây mép
  take up reel
  mang cuộn dây cáp lên xe
  wire reel
  cuộn dây kim loại
  wire reel
  ống cuộn dây
  cuốn
  bag reel
  ống cuộn túi
  cable reel
  cuộn dây cáp
  cable reel
  ống cuộn cáp
  center wind reel
  ống cuộn trung tâm
  center wind reel
  ống cuộn từ giữa
  centre wind reel
  ống cuộn trung tâm
  centre wind reel
  ống cuộn từ giữa
  distribution tape reel
  cuộn băng phân phối
  DTR (distributiontape reel)
  cuộn băng từ phân phối
  end of reel
  cuối cuộn băng
  end of reel (EOR)
  cuối cuộn băng
  end of reel (EOR)
  sự kết thúc cuộn băng
  EOR (endof reel)
  cuối cuộn băng
  film reel
  cuộn phim
  flanged reel
  cuộn dây mép
  friction reel
  lô cuộn bằng ma sát
  multi-reel file
  tệp nhiều cuộn
  open reel
  cuộn băng hở
  perforated on the reel
  được đục lỗ trên cuộn
  reel in
  cuộn lại (thiết bị chắn)
  reel loading mechanism
  máy cuộn (cáp)
  reel of paper
  ống cuộn giấy
  reel out
  cuộn lên (bức rào chắn)
  reel overwrapper
  máy bao gói cuộn
  reel sample
  mẫu thử cuộn
  reel sample
  mẫu cuộn
  reel spindle
  trục ống cuộn
  reel spool
  lõi cuộn giấy
  reel width
  độ rộng cuộn lo (ở máy xeo)
  reel-fed press
  máy in cấp theo cuộn
  reel-to-reel player
  máy quay cuộn sang cuộn
  sand reel
  ống cuộn cát (khoan đập cát)
  supply reel
  cuộn cấp (dụng cụ ghi băng)
  supply reel
  cuộn cung cấp
  take up reel
  mang cuộn dây cáp lên xe
  take-up reel
  lõi cuốn băng
  tape reel
  cuôn băng
  wire reel
  cuộn dây kim loại
  wire reel
  ống cuộn dây
  cuộn
  bag reel
  ống cuộn túi
  cable reel
  cuộn dây cáp
  cable reel
  ống cuộn cáp
  center wind reel
  ống cuộn trung tâm
  center wind reel
  ống cuộn từ giữa
  centre wind reel
  ống cuộn trung tâm
  centre wind reel
  ống cuộn từ giữa
  distribution tape reel
  cuộn băng phân phối
  DTR (distributiontape reel)
  cuộn băng từ phân phối
  end of reel
  cuối cuộn băng
  end of reel (EOR)
  cuối cuộn băng
  end of reel (EOR)
  sự kết thúc cuộn băng
  EOR (endof reel)
  cuối cuộn băng
  film reel
  cuộn phim
  flanged reel
  cuộn dây mép
  friction reel
  lô cuộn bằng ma sát
  multi-reel file
  tệp nhiều cuộn
  open reel
  cuộn băng hở
  perforated on the reel
  được đục lỗ trên cuộn
  reel in
  cuộn lại (thiết bị chắn)
  reel loading mechanism
  máy cuộn (cáp)
  reel of paper
  ống cuộn giấy
  reel out
  cuộn lên (bức rào chắn)
  reel overwrapper
  máy bao gói cuộn
  reel sample
  mẫu thử cuộn
  reel sample
  mẫu cuộn
  reel spindle
  trục ống cuộn
  reel spool
  lõi cuộn giấy
  reel width
  độ rộng cuộn lo (ở máy xeo)
  reel-fed press
  máy in cấp theo cuộn
  reel-to-reel player
  máy quay cuộn sang cuộn
  sand reel
  ống cuộn cát (khoan đập cát)
  supply reel
  cuộn cấp (dụng cụ ghi băng)
  supply reel
  cuộn cung cấp
  take up reel
  mang cuộn dây cáp lên xe
  take-up reel
  lõi cuốn băng
  tape reel
  cuôn băng
  wire reel
  cuộn dây kim loại
  wire reel
  ống cuộn dây
  cuộn (dây)
  cable reel
  cuộn dây cáp
  flanged reel
  cuộn dây mép
  take up reel
  mang cuộn dây cáp lên xe
  wire reel
  cuộn dây kim loại
  wire reel
  ống cuộn dây
  lô cuộn máy xeo
  lõi cuốn
  reel spool
  lõi cuộn giấy
  take-up reel
  lõi cuốn băng
  lõi quấn
  cable reel
  lõi quấn cáp
  reel carrying trailer
  rơmoóc chở lõi quấn dây
  tape reel
  lõi quấn băng
  lõi quấn dây
  reel carrying trailer
  rơmoóc chở lõi quấn dây
  guồng
  center wind reel
  guồng quấn trung tâm
  centre wind reel
  guồng quấn trung tâm
  fire hose reel (assembly)
  guồng ống mềm chữa cháy
  ống cuộn
  bag reel
  ống cuộn túi
  cable reel
  ống cuộn cáp
  center wind reel
  ống cuộn trung tâm
  center wind reel
  ống cuộn từ giữa
  centre wind reel
  ống cuộn trung tâm
  centre wind reel
  ống cuộn từ giữa
  reel of paper
  ống cuộn giấy
  reel spindle
  trục ống cuộn
  sand reel
  ống cuộn cát (khoan đập cát)
  wire reel
  ống cuộn dây
  quấn
  cable reel
  lõi quấn cáp
  cable reel
  trục quấn cáp
  center wind reel
  guồng quấn trung tâm
  centre wind reel
  guồng quấn trung tâm
  hoisting reel
  trục quấn dây kéo
  hose reel
  trống quấn ống mềm
  inert reel
  tang quán tính
  loose reel
  ống quấn không chặt
  reel carrying trailer
  rơmoóc chở lõi quấn dây
  tape reel
  lõi quấn băng
  wire reel
  ống quấn dây

  Kinh tế

  guồng
  tang
  thùng quay
  differential reel
  thùng quay ly tâm
  wash reel
  thùng quay rửa

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X