• (đổi hướng từ Bronzed)
  /brɒnz/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đồng đỏ, đồng điếu (đồng pha thiếc)

  Hay bị dùng sai là "đồng thanh" (vì hiểu sai tiếng Hán tiếng Hán gọi là "thanh đồng", nghĩa là đồng xanh, vì để lâu ngày lên gỉ có màu xanh) hoặc "đồng thau" (trong cụm từ "thời đại đồng thau")

  Đồ bằng đồng thiếc (tượng, lọ...)
  Màu đồng thiếc
  the bronze age
  thời đại đồng đỏ
  bronze medal
  huy chương đồng

  Ngoại động từ

  Làm bóng như đồng thiếc; làm sạm màu đồng thiếc

  Nội động từ

  Sạm màu đồng thiếc

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tượng đồng

  Điện lạnh

  đồng điếu

  Kỹ thuật chung

  đồng đen
  đồng đỏ
  bronze guide bush
  bạc dẫn đồng đỏ
  bronze welding
  sự hàn (bằng) đồng đỏ
  bronze welding
  sự hàn bằng đồng đỏ
  cast bronze
  đồng đỏ đúc
  manganese bronze
  đồng đỏ chứa mangan
  phosphorus bronze
  đồng đỏ pha photpho
  silicon bronze
  đồng đỏ pha silic

  Kinh tế

  đồng
  tiền đồng

  Địa chất

  đồng thanh

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X