• /bu∫l/

  Thông dụng

  Danh từ

  Giạ (đơn vị đo thể tích khoảng 36 lít, để đong thóc...)
  not to hide one's light (candle) under a bushel
  không giấu nghề, không giấu tài
  to measure another's corn by one's own bushel
  (tục ngữ) suy bụng ta ra bụng người

  Ngoại động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sửa quần áo (đàn ông)

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X