• Kỹ thuật chung

    hàn nối hai đầu

    Giải thích EN: The process of bonding two like plastic or metal objects by melting the ends of each and applying pressure. Giải thích VN: Phương pháp nối 2 vật bằng nhựa hoặc kim loại bằng cách làm nóng chảy 2 đầu của vật rồi ép vào nhau.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X