• /clæn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thị tộc, gia tộc
  Bè đảng, phe cánh

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  clan (nửa nhóm compac (và) liên thông Hauxdop)

  Kỹ thuật chung

  họ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X