• /,kænə'neid/

  Thông dụng

  Danh từ

  Loạt súng đại bác

  Động từ

  (sử học) nã đại bác

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X