• /´vɔli/

  Thông dụng

  Danh từ

  Loạt (đạn, đá... bắn ra, ném ra); tràng, chuỗi (cười, vỗ tay)
  (nghĩa bóng) tràng, chuỗi (nhiều câu hỏi, lời sỉ nhục.. cùng hướng tới người nào và nối tiếp rất nhanh)
  (thể dục,thể thao) quả vôlê (quả sút hoặc cú đánh trong đó quả bóng được đá, đánh trước khi nó chạm đất)

  Ngoại động từ

  Ném ra hàng loạt, tung ra hàng loạt, bắn ra hàng loạt (đạn, đá..); tuôn ra hàng tràng (cười..)
  (nghĩa bóng) tuôn ra hàng tràng, hàng chuỗi (những lời sỉ nhục..)
  to volley forth abuses
  tuôn ra hàng tràng những lời chửi rủa
  (thể dục,thể thao) đánh vôlê, đá vôlê

  Nội động từ

  Bắn một loạt (súng)
  (thể dục,thể thao) đánh vôlê, đá vôlê

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X