• /fju:zi´leid/

  Thông dụng

  Danh từ

  Loạt súng bắn
  Sự xử bắn
  Sự tuôn ra hàng tràng

  Ngoại động từ

  Tấn công bằng súng rót từng loạt
  Bắn giết hàng loạt

  Hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X