• /´sælvou/

  Thông dụng

  Danh từ

  Điều khoản bảo lưu; sự bảo lưu
  with an express salvo of their rights
  với sự bảo lưu được xác định rõ ràng về những quyền lợi của họ
  Sự nói quanh (để lẩn tránh), sự thoái thác
  Phương pháp an ủi (lương tâm); phương pháp giữ gìn (thanh danh)

  Danh từ, số nhiều salvos, salvoes

  Loạt súng (chào...); loạt đạn; đợt bom
  Tràng vỗ tay hoan nghênh
  salvo of applause
  trang vỗ tay hoan nghênh

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  điều khoản bảo lưu (trong một văn kiện)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X