• /´bæra:ʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đập nước
  Vật chướng ngại
  (quân sự) sự bắn chặn, sự bắn yểm hộ; hàng rào (phòng ngự)
  anti-aircraft barrage
  hàng rào súng cao xạ
  balloon barrage
  hàng rào bóng phòng không
  box barrage
  hàng rào pháo ba phía
  creeping barrage
  hàng rào pháo di động

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đập chắn
  đập chắn nước
  đập ngăn

  Kỹ thuật chung

  chướng ngại vật
  đập giữ nước
  đập
  đập lòng sông
  đập nước

  Giải thích EN: A low dam, with gates running its full length, that increases the depth of a river or water course, or diverts it for irrigation or navigation.

  Giải thích VN: Một con đập thấp với cửa mở hết cỡ nhằm làm làm tăng độ sâu của con sông hoặc các ầng nước hoặc dùng nước đó cho mục đích tưới tiêu hay vận chuyển đường sông.

  ụ chắn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X