• Thông dụng

  Danh từ
  Sự được toàn quyền hành động
  to give somebody carteỵblanche
  cho ai được phép toàn quyền hành động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X