• /ˈfræntʃaɪz/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quyền bầu cử
  Tư cách hội viên
  Quyền công dân
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ); (sử học) đặc quyền

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  đặc quyền kinh doanh
  franchise tax
  thuế đặc quyền kinh doanh

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X