• /pri'rɔgətiv/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quyền; đặc quyền (đặc biệt là của một người, một nhóm người)

  Tính từ

  Có quyền; có đặc quyền, được hưởng đặc quyền

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  đặc quyền

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  duty , obligation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X