• /´li:¸wei/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hàng hải) sự trôi dạt (tàu, thuyền)
  Việc làm chậm trễ, sự mất thời gian
  to make up leeway
  cố gắng khắc phục thời gian chậm trễ; gắng thoát ra khỏi một tình trạng xấu
  to have much leeway to make up
  có nhiều việc làm chậm trễ phải khắc phục; có nhiều khó khăn phải khắc phục

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  trôi dạt
  trôi, dạt bạt

  Xây dựng

  sự trôi dạt

  Kỹ thuật chung

  sự trôi dạt
  sự trôi dạt, sự mất thời gian

  Giải thích EN: Freedom of movement or operation; extra space, time, materials, and so on.

  Giải thích VN: Sự hoạt động hay di chuyển tự do; không gian, thời gian, chất liệu phụ thêm, vv.

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X