• /kɑ:st/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đẳng cấp
  the caste system
  chế độ đẳng cấp
  Chế độ đẳng cấp; địa vị đẳng cấp
  Tầng lớp được đặc quyền (trong xã hội)
  to lose (renounce) caste
  mất địa vị trong xã hội; mất đặc quyền


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X