• /riˈnauns/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Bỏ, từ bỏ, không thừa nhận (quyền thừa kế..)
  to renounce the right of succession
  từ bỏ quyền kế thừa
  to renounce one's faith
  bỏ đức tin
  to renounce the world
  không thiết gì sự đời, xuất gia đi tu, đi ở ẩn
  Từ bỏ, không thực hiện nữa (một thói quen..)
  to renounce cigarettes
  từ bỏ hút thuốc
  Phản đối, không theo ai/cái gì; không thừa nhận ai/cái gì
  renounce Satan and all his works
  không theo quỷ Satan và tất cả các điều cám dỗ của hắn
  renounce terrorism
  phản đối khủng bố
  Từ chối quan hệ với, từ chối thừa nhận (nhất là cái gì, ai có yêu sách đòi hỏi sự chăm sóc, tình cảm.. của mình)
  renounce a friendship
  chối bỏ một tình bạn

  Nội động từ

  (đánh bài) không ra được quân bài cùng hoa

  Danh từ

  (đánh bài) sự không ra được quân bài cùng hoa

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bỏ
  từ bỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X