• (đổi hướng từ Radiating)
  /´reidi¸eit/

  Thông dụng

  Tính từ

  Toả ra, xoè ra

  Ngoại động từ

  Toả ra, chiếu ra, phát ra (nhiệt, ánh sáng...)
  the sun radiates light and heat
  mặt trời toả ra ánh sáng và sức nóng
  Từ cái gì toả ra (về ánh sáng, nhiệt)
  warmth radiating from the stove
  hơi ấm toả ra từ bếp lò
  Bắn tia, bức xạ, phát xạ (ánh sáng, nhiệt)
  Phân tán
  (nghĩa bóng) lộ ra, phô ra, bộc lộ (vẻ hoan hỉ, niềm vui sướng, tình yêu, sức sống...)
  Phát thanh
  to radiate a program
  phát thanh một chương trình
  Toả ra (từ tâm điểm, về đường thẳng..)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) bức xạ, phát xạ

  Y học

  bức xạ, phát xạ
  tỏa tia

  Kỹ thuật chung

  bức xạ
  bức xạ nhiệt
  phát nhiệt
  phát xạ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X