• /dai´və:dʒənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Phân kỳ, rẽ ra
  Trệch; trệch đi
  Khác nhau, bất đồng (ý kiến...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phân kỳ

  Y học

  phân hướng, phân ly, tỏa ra

  Kỹ thuật chung

  phân kỳ
  divergent beam
  chùm sáng phân kỳ
  divergent beam
  chùm tia phân kỳ
  divergent bundle
  chùm phân kỳ
  divergent disloeation
  sai khớp phân kỳ
  divergent flow
  dòng phân kỳ
  divergent lens
  thấu kính phân kỳ
  divergent lines
  đường thẳng phân kỳ
  divergent meniscus
  mặt khum phân kỳ
  divergent process
  quá trình phân kỳ
  divergent ray
  tia phân kỳ
  divergent series
  chuỗi phân kỳ
  divergent series
  chuỗi số phân kỳ
  divergent strabismus
  lác phân kỳ
  divergent straight line
  đường thẳng phân kỳ
  divergent wave
  sóng phân kỳ
  properly divergent series
  chuỗi thực sự phân kỳ
  phân ly
  phân nhánh
  divergent structure
  cấu trúc phân nhánh
  phân tán
  rẽ ra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X