• /,seri'mounjəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nghi lễ, nghi thức
  Sự tuân theo nghi thức

  Tính từ

  Thuộc nghi lễ, thuộc nghi thức
  Trịnh trọng, long trọng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thuộc nghi thức
  trịnh trọng

  Kỹ thuật chung

  nghi lễ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  informal , unceremonial

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X