• Hóa học & vật liệu

  kiểm tra xăng bằng than củi

  Giải thích EN: A test to determine the natural gasoline content of natural gas, by using activated charcoal to adsorb the gasoline fraction and then retrieving it through distillation. Giải thích VN: Một sự kiểm tra xác định khí đốt tự nhiên có ga tự nhiên bằng cách sử dụng than củi để hấp thu phân đoạn của xăng sau đó lấy lại bằng chiết lọc.

  phép thử bằng than gỗ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X