• /´tʃa:¸koul/

  Thông dụng

  Danh từ

  Than (củi)
  animal charcoal
  than xương
  Chì than (để vẽ)
  Bức vẽ bằng chì than

  Ngoại động từ

  Bôi than; viết bằng chì than, vẽ bằng than

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  than (củi)

  Hóa học & vật liệu

  chì vẽ
  than củi

  Giải thích EN: 1. a porous carbon created by heating organic material, especially wood, in an airless environment.a porous carbon created by heating organic material, especially wood, in an airless environment. 2. a writing or drawing implement made of this substance.a writing or drawing implement made of this substance. Giải thích VN: 1. Loại cacbon xốp tạo ra khi đốt các chất hữu cơ, đặc biệt là gỗ, trong môi trường ///chân không. 2. Quá trình viết hay vẽ sử dụng vật này.

  Điện lạnh

  than hoạt tính
  activated charcoal filter
  bộ lọc than hoạt tính

  Kỹ thuật chung

  gỗ

  Địa chất

  than gỗ, than củi, than hoa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X