• /´tʃa:dʒə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ngựa của sĩ quan; ngựa chiến
  Ổ nạp đạn
  (điện học) bộ nạp điện

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  bộ (phận) nạp (điện)
  máy nạp liệu
  furnace charger
  máy nạp liệu lò
  ổ nạp đạn

  Ô tô

  máy nạp bình

  Toán & tin

  người nạp liệu

  Xây dựng

  thiết bị cấp điện
  thiết bị nạp điện

  Điện

  bộ nạp (điện)
  tricker charger
  bộ nạp điện tích bù

  Kỹ thuật chung

  bộ nạp
  bộ nạp ắcqui
  bộ nạp điện
  tricker charger
  bộ nạp điện tích bù
  trickle charger
  bộ nạp điện loại nhỏ
  wind charger
  bộ nạp điện gió
  thiết bị chất tải

  Kinh tế

  chủ nợ

  Địa chất

  thợ nạp ắc quy, thợ nạp mìn, thợ xếp tải, thợ chất liệu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X