• /trikəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dòng chảy nhỏ giọt (nước)
  a trickle of blood
  dòng máu nhỏ giọt
  to set the tap at a trickle
  mở vòi nước cho chảy nhỏ giọt
  trickle of sales
  sự bán nhỏ giọt
  ( + of something) số lượng nhỏ đến từ từ, số lượng nhỏ đi từ từ
  a trickle of information
  sự rò rỉ thông tin

  Ngoại động từ

  Làm cho chảy nhỏ giọt, làm cho chảy thành dòng nhỏ
  to trickle ink into a fountain-pen
  cho mực chảy nhỏ giọt vào bút máy

  Nội động từ

  Chảy nhỏ giọt, chảy thành dòng nhỏ (nước, máu...)
  Dần dần lộ ra (tin tức); đến từ từ, đi đâu đó chậm rãi
  news is starting to trickle out
  tin tức bắt đầu lộ ra

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  tia (nước)

  Hóa học & vật liệu

  chảy thành tia nhỏ
  giọt nhỏ

  Điện lạnh

  chảy nhỏ giọt

  Kỹ thuật chung

  dòng nhỏ
  trickle charge
  sự nạp điện dòng nhỏ
  nhỏ giọt
  trickle charge
  sự nạp nhỏ giọt
  làm chảy nhỏ giọt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  dribble

  Từ trái nghĩa

  verb
  flow

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X