• /maunt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Núi ( (thường) đặt trước danh từ riêng (viết tắt) Mt)
  Mt Everest
  Núi Ê-vơ-rét

  Danh từ

  Mép (viền quanh) bức tranh
  Bìa (để) dán tranh
  Khung, gọng, giá
  Ngựa cưỡi

  Ngoại động từ

  Leo, trèo lên
  to mount a hill
  trèo lên một ngọn đồi
  to mount a ladder
  trèo thang
  Cưỡi
  to mount a horse
  cưỡi ngựa
  Nâng lên, cất lên, đỡ lên, kéo lên, cho cưỡi lên
  Đóng khung, lắp táp, cắm vào, dựng lên, đặt, sắp đặt, dán vào, đóng vào
  to mount a diamond in platinum
  găn một viên kim cương vào miếng bạch kim
  to mount a photograph
  dán ảnh vào bìa cứng
  to mount a loom
  lắp một cái máy dệt
  to mount a gun
  đặt một khẩu súng
  to mount a play
  dựng một vở kịch
  Mang, được trang bị
  the fort mounts a hundred guns
  pháo đài được trang bị một trăm khẩu súng
  to mount guard
  làm nhiệm vụ canh gác
  to mount an attack
  mở một cuộc tấn công
  Cho nhảy (cái) vật nuôi

  Nội động từ

  Lên, cưỡi, trèo, leo
  to mount on the scaffold
  lên đoạn đầu đài
  to mount on a horse
  cưỡi trên mình ngựa
  Lên, bốc lên
  blush mounts to face
  mặt đỏ ửng lên
  Tăng lên
  prices mount up every day
  giá cả ngày càng tăng
  the struggle of the people against depotism and oppression mounts
  cuộc đấu tranh của nhân dân chống chuyên chế và áp bức tăng lên

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  lắp, đặt, cài

  Xây dựng

  đóng vào khung
  trụ lắp

  Kỹ thuật chung

  bệ
  bệ (máy)
  cài đặt
  chân
  to mount elastically
  giảm chấn
  vibration mount
  bộ giảm chấn
  chân đèn
  cột chống
  kẹp
  khung
  engine mount
  khung giá động cơ
  rack-mount
  được lắp khung
  đặt
  đậu ngót ngầm
  đế
  đế giá
  dựng
  lắp
  lắp đặt
  lắp ghép
  engine mount-and-thrust structure
  cấu trúc lắp ghép động cơ
  lắp lên giá

  Giải thích EN: 1. the support on which an apparatus or instrument is designed to rest.the support on which an apparatus or instrument is designed to rest.2. to attach something onto such a support.to attach something onto such a support..

  Giải thích VN: 1. một chiếc giá trong đó một thiết bị được thiết kế để định vị. 2. gắn một cái gì vào một cái giá.

  lắp ráp
  lắp vào
  gắn
  gắn vào
  ghép
  engine mount-and-thrust structure
  cấu trúc lắp ghép động cơ
  twin mount
  sự ghép đôi
  giá
  giá đỡ
  giữ
  gọng
  polar mount type antenna
  dây trời có gọng phân cực
  polar mount type antenna
  ăng ten có gọng phân cực
  ráp vào
  ráp
  sự dựng
  sự gia cố
  sự lắp
  thiết lập

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X