• /tʃaid/

  Thông dụng

  Động từ

  La rầy, mắng mỏ; quở trách, khiển trách

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  rầy la

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X