• (đổi hướng từ Chins)
  /tʃin/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cằm
  to be up to the chin
  nước lên tới cằm
  chins were wagging

  Xem wag

  to hold up by the chin
  ủng hộ, giúp đỡ
  keep your chin up!
  (thông tục) không được nản chí! không được thất vọng!
  to take it on the chin
  (từ lóng) thất bại
  Chịu khổ; chịu đau; chịu sự trừng phạt
  to wag one's chin
  nói huyên thiên, nói luôn mồm

  Chuyên ngành

  Y học

  cằm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X