• /kleft/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đường nứt, kẽ, khe

  Thời quá khứ & động tính từ quá khứ của .cleave

  Tính từ

  Bị bổ ra, bị chẻ ra; nứt ra
  in a cleft stick

  Xem stick

  cleft palate
  (y học) sứt hàm ếch, sứt vòm miệng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  nứt [đường nứt]

  Cơ - Điện tử

  Cái chêm, cái chèn, kẽ nứt

  Y học

  khe, kẽ
  nứt, vết chẻ

  Kỹ thuật chung

  cái chêm
  cái chèn
  kẽ nứt
  khe hở
  khe nứt

  Địa chất

  đường nứt, kẽ, khe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X