• /dʒɔ:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hàm, quai hàm
  upper jaw
  hàm trên
  lower jaw
  hàm dưới
  (số nhiều) mồm, miệng
  in the jaws of death
  trong tay thần chết
  (số nhiều) lối vào hẹp (thung lũng, vịnh, eo biển...)
  (số nhiều) (kỹ thuật) cái kẹp; má (kìm...), hàm (êtô...)
  (thông tục) sự lắm mồm, sự nhiều lời, sự ba hoa
  Sự răn dạy; sự chỉnh, sự "lên lớp" (nghĩa bóng)
  pi jaw
  (ngôn ngữ nhà trường), (từ lóng) sự chỉnh, sự "lên lớp"
  hold your jaw!
  thôi câm cái mồm đi, đừng ba hoa nữa; thôi đừng "lên lớp" nữa
  One's jaw drops
  Há hốc kinh ngạc

  Động từ (từ lóng)

  Nói lải nhải, nói dài dòng chán ngắt
  Răn dạy, chỉnh, "lên lớp" (ai), thuyết cho (ai) một hồi

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Vấu kẹp, mỏ cặp, hàm, má êtô, miệng (chìa vặn)

  Xây dựng

  má (êtô)

  Kỹ thuật chung

  chân
  ê tô
  guốc phanh
  hàm
  hàn
  má kẹp
  mỏ cặp
  mỏ kẹp
  vấu cặp
  vấu mâm cặp

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  be quiet , praise

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X