• /´sə:kəm¸skraib/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Vẽ đường xung quanh
  (toán học) vẽ hình ngoại tiếp
  Giới hạn, hạn chế ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  to circumscribe someone's interests
  hạn chế quyền lợi của ai
  Ký theo vòng tròn (bán kiến nghị)
  Định nghĩa

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  vẽ đường chung quanh

  Kỹ thuật chung

  ngoại tiếp

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  free , loose , open

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X