• (đổi hướng từ Clarioned)
  /´klæriən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (quân sự) kèn
  Tiếng vang lanh lảnh
  Tiếng kêu thúc giục

  Tính từ

  Vang lanh lảnh (tiếng)
  a clarion voice
  giọng vang lanh lảnh

  Ngoại động từ

  Truyền đi, vang đi, truyền vang đi
  to clarion forth the news
  truyền vang tin đi khắp nơi


  Ca tụng ầm ĩ, ca ngợi ầm ĩ
  to clarion someone's praises
  ca tụng ai ầm ĩ

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X