• (đổi hướng từ Blaring)
  /blɛə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng kèn
  Tiếng om sòm

  Động từ

  Thổi kèn
  Làm om sòm

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  toot

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X